Bli kvitt forbruksgjelden raskere med refinansiering

Vil du kvitte deg med kostnadene på forbrukslån, avbetalingskjøp og kredittkort? Forbruksgjeld er sjelden billig, og på sikt kan kostnadene føre til alvorlige betalingsproblemer. Her får du effektive tips som hjelper deg med å kvitte deg med gjelden raskere.

Samlelån dersom du har flere kreditorer

Punkt nummer én på listen når du skal betale ned gjelden raskere er å redusere antallet kreditorer. Dette er spesielt viktig og lønnsomt hvis du har flere forbrukslån kombinert med kredittgjeld.

Poenget er at små lånesummer eller kreditter alltid koster mer enn store lån. Dette skyldes både forskjeller i rentebetingelser, og det at flere kreditorer også betyr flere gebyr.

Skaff deg oversikt over all forbruksgjeld og se om du kan få dette refinansiert. Det vil si du samler alt i et større lån. Pass på å skaffe mange tilbud på samlelån, slik at du finner den optimale løsningen rent kostnadsmessig.

Viktig dersom du må prioritere

Når målet er å bli gjeldfri raskest mulig vil den mest effektive fremgangsmåten alltid være å prioritere den dyreste gjelden først. Den såkalte snøballmetoden som mange har hørt kan virke motiverende, men dette er ikke metoden som sparer deg for mest penger.

Utfordringen kan være at du ikke får låne nok til å samle all forbruksgjeld. I så fall er du nødt til å velge. Da bør fokuset først og fremst være på gjelden som koster deg mest.

 • Skaff oversikt over all gjeld.
 • Lag en liste med den dyreste gjelden øverst, det vi si lånet eller kreditten med de høyeste effektive rentene.
 • Bruk det du får i samlelån til å innfri mest mulig av forbruksgjelden, men start øverst på listen.
 • Unntaket kan være dersom for eksempel det kun gjenstår en begrenset sum på et dyrt avbetalingskjøp, og som du uansett kan betale deg ut av raskt.

Betal større avdrag

De fleste som refinansierer forbruksgjeld får mer penger til overs. Dette sørger de lavere rente- og gebyrkostnadene for. Den summen du nå får til overs kan du bruke til å øke takten på nedbetalingen av samlelånet. Dermed sparer du enda mer penger, og du blir gjeldfri raskere.

Du kan gjøre dette på to måter:

 • Be banken om en kortere nedbetalingsplan. Tilpass planen etter hva du nå vil klare å betale i avdrag.
 • Du kan også betale ekstra avdrag når du selv føler du har overskudd til dette. Dette kan du gjøre uten at banken vil kreve noe ekstra gebyr eller lignende.

Å endre nedbetalingsplanen er i de fleste tilfeller den mest gunstige løsningen. Da tvinger du deg selv til å opprettholde tempoet på nedbetalingen.

Frigjør annen kapital

Du kan øke takten på nedbetalingen av gjelden også ved å frigjøre annen kapital. Det betyr som regel å selge unna noe du ikke trenger, for eksempel kjøretøy. Ta en runde i boden, garasjen, loftet, kjelleren, eller hvor nå enn du stuer bort ting du ikke bruker. Selg på nett eller til bekjente, og bruk pengene til å betale et ekstra avdrag.

Husk at om du betaler store ekstra avdrag vil banken vanligvis justere de resterende terminbetalingene i henhold til den nedbetalingsplanen du allerede har. Dette er i så fall ikke det mest gunstige for deg, fordi avdragene fra nå av vil bli lavere. Be heller banken om igjen å justere planen slik at størrelsen på avdragene opprettholdes.

Øk inntektene dine

Har du muligheten til å jobbe mer? Finnes det en helgejobb du kan ta innimellom? Har du muligheten til å jobbe overtid? Selv en dag ekstra i måneden kan gjøre store innhogg på restgjelden, så fremt du bruker ekstrainntektene til å betale avdrag.

Om du trenger motivasjon kan du tenke på at pengene du betaler i dag betyr reduserte renteutgifter på restgjelden. Ergo vil for eksempel 1 000 kroner netto i lønn bli noen prosent høyere hvis pengene går til avdragsbetaling. Således kan vi si at lønnen din blir høyere enn det du faktisk mottar i betaling.

Skattetrikset når du skal betale gjeld

Dette tipset er effektivt, men kun hvis du er disiplinert nok. Det går ut på følgende:

 • Send søknad til Skatteetaten om å få et nytt skattekort med lavere skattesats.
 • Du vil da få mer i netto inntekt hver måned.
 • De ekstra pengene bruker du til å betale større avdrag.
 • Du vil da risikere å få baksmell på skatten ved oppgjøret det påfølgende året.
 • Restskatten bør du sette av midler til underveis.
 • Betaler du restskatten prompte vil du unngå rentekostnader.

Faren med denne fremgangsmåten er at du kan ende opp med å bli skyldig mye i restskatt, noe som blir et problem hvis du ikke klarer å gjøre opp gjelden til stat og kommune.

Avdragsmetoden er også effektivt

En annen metode for å frigjøre kapital er å utsette betalingen på et billigere lån. Hvis du for eksempel har boliglån og studielån i tillegg til forbruksgjelden, vil sannsynligvis både boliglånet og studielånet koste langt mindre prosentvis.

Metoden går ut på følgende:

 • Be om avdragsfrihet en periode på det billigste lånet.
 • De ekstra midlene bruker du til å betale større avdrag på forbruksgjelden.
 • Dette gjør du hele perioden du har avdragsfrihet i.

Så snart du ikke har avdragsfrihet på det billigere lånet lenger bør du vurdere å øke takten på dette lånet også. Årsaken er at dette lånet vil nå bli dyrere fordi avdragsfriheten gjorde at rentene vil løpe lenger. Du kan kompensere for dette med å be om en kortere nedbetalingsplan.

Sett opp et budsjett

Hvis du ikke allerede budsjetterer er kanskje dette tidspunktet å starte på. Et personlig budsjett kan være en god motivator og rettesnor når målet er å bli gjeldfri, når du skal redusere kostnader, og for å få bedre økonomisk oversikt. Selve prosessen vil også gjøre det enklere å få oversikt over hvor pengene dine havner hen, noe som er til hjelp når du skal prioritere hvilken gjeld du skal kvitte deg med først.

Vi anbefaler følgende hvis du ikke er vant med å bruke budsjett aktivt:

 • Lag et realistisk budsjett.
 • La budsjettet være enkelt.
 • Hold budsjettet oppdatert, for eksempel hver gang du får lønn.
 • Hvis du har overbudsjettert, det vil si du har mer penger igjen enn budsjettet tilsa, har du pånytt en gylden mulighet til å betale et ekstra avdrag.

Vær prisbevisst

Å være prisbevisst på lån og kreditter lønner seg selvsagt til en hver tid, men når du starter på prosessen med å bli gjeldfri er det kanskje ekstra viktig. Ettersom du reduserer gjelden får du nye muligheter du kanskje ikke hadde da du startet.

Lavere gjeld, og gjeld til færre kreditorer, kan bety at du får bedre kredittscore etter en stund. Den scoren er igjen avgjørende for hvilke rentebetingelser du får når du søker om lån.

Sjekk derfor hvilke rentebetingelser du vil få på en refinansiering av det samlelånet du tok opp til å begynne med. Bytt bank så snart det lønner seg. Du kan også bruke eventuelle forbedrede rentetilbud til å forhandle med den banken du allerede har lån hos.