Bli kvitt forbruksgjelden raskere med refinansiering

Vil du kvitte deg med kostnadene på forbrukslån, avbetalingskjøp og kredittkort? Forbruksgjeld er sjelden billig, og på sikt kan kostnadene føre til alvorlige betalingsproblemer. Her får du effektive tips som hjelper deg med å kvitte deg med gjelden raskere.

Samlelån dersom du har flere kreditorer

Punkt nummer én på listen når du skal betale ned gjelden raskere er å redusere antallet kreditorer. Dette er spesielt viktig og lønnsomt hvis du har flere forbrukslån kombinert med kredittgjeld.

Poenget er at små lånesummer eller kreditter alltid koster mer enn store lån. Dette skyldes både forskjeller i rentebetingelser, og det at flere kreditorer også betyr flere gebyr.

Skaff deg oversikt over all forbruksgjeld og se om du kan få dette refinansiert. Det vil si du samler alt i et større lån. Pass på å skaffe mange tilbud på samlelån, slik at du finner den optimale løsningen rent kostnadsmessig.

Viktig dersom du må prioritere

Når målet er å bli gjeldfri raskest mulig vil den mest effektive fremgangsmåten alltid være å prioritere den dyreste gjelden først. Den såkalte snøballmetoden som mange har hørt kan virke motiverende, men dette er ikke metoden som sparer deg for mest penger.

Utfordringen kan være at du ikke får låne nok til å samle all forbruksgjeld. I så fall er du nødt til å velge. Da bør fokuset først og fremst være på gjelden som koster deg mest.

 • Skaff oversikt over all gjeld.
 • Lag en liste med den dyreste gjelden øverst, det vi si lånet eller kreditten med de høyeste effektive rentene.
 • Bruk det du får i samlelån til å innfri mest mulig av forbruksgjelden, men start øverst på listen.
 • Unntaket kan være dersom for eksempel det kun gjenstår en begrenset sum på et dyrt avbetalingskjøp, og som du uansett kan betale deg ut av raskt.

Betal større avdrag

De fleste som refinansierer forbruksgjeld får mer penger til overs. Dette sørger de lavere rente- og gebyrkostnadene for. Den summen du nå får til overs kan du bruke til å øke takten på nedbetalingen av samlelånet. Dermed sparer du enda mer penger, og du blir gjeldfri raskere.

Du kan gjøre dette på to måter:

 • Be banken om en kortere nedbetalingsplan. Tilpass planen etter hva du nå vil klare å betale i avdrag.
 • Du kan også betale ekstra avdrag når du selv føler du har overskudd til dette. Dette kan du gjøre uten at banken vil kreve noe ekstra gebyr eller lignende.

Å endre nedbetalingsplanen er i de fleste tilfeller den mest gunstige løsningen. Da tvinger du deg selv til å opprettholde tempoet på nedbetalingen.

Frigjør annen kapital

Du kan øke takten på nedbetalingen av gjelden også ved å frigjøre annen kapital. Det betyr som regel å selge unna noe du ikke trenger, for eksempel kjøretøy. Ta en runde i boden, garasjen, loftet, kjelleren, eller hvor nå enn du stuer bort ting du ikke bruker. Selg på nett eller til bekjente, og bruk pengene til å betale et ekstra avdrag.

Husk at om du betaler store ekstra avdrag vil banken vanligvis justere de resterende terminbetalingene i henhold til den nedbetalingsplanen du allerede har. Dette er i så fall ikke det mest gunstige for deg, fordi avdragene fra nå av vil bli lavere. Be heller banken om igjen å justere planen slik at størrelsen på avdragene opprettholdes.

Øk inntektene dine

Har du muligheten til å jobbe mer? Finnes det en helgejobb du kan ta innimellom? Har du muligheten til å jobbe overtid? Selv en dag ekstra i måneden kan gjøre store innhogg på restgjelden, så fremt du bruker ekstrainntektene til å betale avdrag.

Om du trenger motivasjon kan du tenke på at pengene du betaler i dag betyr reduserte renteutgifter på restgjelden. Ergo vil for eksempel 1 000 kroner netto i lønn bli noen prosent høyere hvis pengene går til avdragsbetaling. Således kan vi si at lønnen din blir høyere enn det du faktisk mottar i betaling.

Skattetrikset når du skal betale gjeld

Dette tipset er effektivt, men kun hvis du er disiplinert nok. Det går ut på følgende:

 • Send søknad til Skatteetaten om å få et nytt skattekort med lavere skattesats.
 • Du vil da få mer i netto inntekt hver måned.
 • De ekstra pengene bruker du til å betale større avdrag.
 • Du vil da risikere å få baksmell på skatten ved oppgjøret det påfølgende året.
 • Restskatten bør du sette av midler til underveis.
 • Betaler du restskatten prompte vil du unngå rentekostnader.

Faren med denne fremgangsmåten er at du kan ende opp med å bli skyldig mye i restskatt, noe som blir et problem hvis du ikke klarer å gjøre opp gjelden til stat og kommune.

Avdragsmetoden er også effektivt

En annen metode for å frigjøre kapital er å utsette betalingen på et billigere lån. Hvis du for eksempel har boliglån og studielån i tillegg til forbruksgjelden, vil sannsynligvis både boliglånet og studielånet koste langt mindre prosentvis.

Metoden går ut på følgende:

 • Be om avdragsfrihet en periode på det billigste lånet.
 • De ekstra midlene bruker du til å betale større avdrag på forbruksgjelden.
 • Dette gjør du hele perioden du har avdragsfrihet i.

Så snart du ikke har avdragsfrihet på det billigere lånet lenger bør du vurdere å øke takten på dette lånet også. Årsaken er at dette lånet vil nå bli dyrere fordi avdragsfriheten gjorde at rentene vil løpe lenger. Du kan kompensere for dette med å be om en kortere nedbetalingsplan.

Sett opp et budsjett

Hvis du ikke allerede budsjetterer er kanskje dette tidspunktet å starte på. Et personlig budsjett kan være en god motivator og rettesnor når målet er å bli gjeldfri, når du skal redusere kostnader, og for å få bedre økonomisk oversikt. Selve prosessen vil også gjøre det enklere å få oversikt over hvor pengene dine havner hen, noe som er til hjelp når du skal prioritere hvilken gjeld du skal kvitte deg med først.

Vi anbefaler følgende hvis du ikke er vant med å bruke budsjett aktivt:

 • Lag et realistisk budsjett.
 • La budsjettet være enkelt.
 • Hold budsjettet oppdatert, for eksempel hver gang du får lønn.
 • Hvis du har overbudsjettert, det vil si du har mer penger igjen enn budsjettet tilsa, har du pånytt en gylden mulighet til å betale et ekstra avdrag.

Vær prisbevisst

Å være prisbevisst på lån og kreditter lønner seg selvsagt til en hver tid, men når du starter på prosessen med å bli gjeldfri er det kanskje ekstra viktig. Ettersom du reduserer gjelden får du nye muligheter du kanskje ikke hadde da du startet.

Lavere gjeld, og gjeld til færre kreditorer, kan bety at du får bedre kredittscore etter en stund. Den scoren er igjen avgjørende for hvilke rentebetingelser du får når du søker om lån.

Sjekk derfor hvilke rentebetingelser du vil få på en refinansiering av det samlelånet du tok opp til å begynne med. Bytt bank så snart det lønner seg. Du kan også bruke eventuelle forbedrede rentetilbud til å forhandle med den banken du allerede har lån hos.

5 gode grunner til ikke å ta opp forbrukslån

Vi nordmenn tar ofte lett på det å låne penger. Vi er vant til en høy levestandard. I tillegg kan det fort dukke opp uventede utgifter som må håndteres raskt. Derfor er veien kort for mange i forhold til det å ta opp et forbrukslån. Men det som starter som en rask løsning på et problem kan fort utvikle seg til å bli et større et i lengden. Derfor bør du vite hva du begir deg ut på, og kanskje vurdere om andre løsninger er bedre.

1. Forbrukslån har høy rente

Den største ulempen denne typen lån har, sammenlignet med andre typer lån, er den høye renten. Lånere som tar seg vann over hodet kan fort ende opp med å kun betale rentesummen hver måned, uten at selve lånesummen minker i det hele tatt. Det som starter som en middels stor sum kan fort utvikle seg til å bli en enorm byrde.

2. Kreditthistorie

Når du tar opp et forbrukslån uten sikkerhet er det en større risiko for banken. Derfor er de også ekstra nøye med hvem de godkjenner søknader fra, og hvem de avviser. Har du vært sen med betalinger tidligere kan det slå tilbake på deg når du søker. Uansett om du selv mener du klarer å betale tilbake uten problemer, så hjelper det deg lite om anmerkningene dine forteller en annen historie.

3. Høye gebyrer på lånet

En ting man alltid bør være oppmerksom på er gebyrer som kommer i tillegg til rentene. Disse er ikke alltid så åpenbare ved første øyekast, og det er fort gjort å få en uhyggelig overraskelse når de dukker opp. Det største av disse er etableringsgebyret. Dette justeres som oftest ikke etter størrelsen på lånet, så selv med mindre summer kan det følge med en stor ekstrautgift. Termingebyrene bidrar også til å tappe kontoen din hver måned, og det kan det være fort gjort å ikke ta dette med i beregningen. Om du mottar faktura i posten kommer også denne med et eget gebyr. Selv om dette ikke er en stor utgift i seg selv, vil det i lengden lønne seg å benytte seg av elektronisk faktura.

4. Falsk følelse av frihet

Forbrukslånene blir ofte ikke tatt like mye på alvor som de lånene vi tar opp for å å kjøpe bil, båt eller hus. Vi tar opp forbrukslån for å betale noen uforutsette og kortsiktige utgifter eller for å kunne ta den ferien vi har drømt om, eller det bryllupet vi ønsker oss. Mange av oss låner også for å ha litt mer økonomisk fleksibilitet og litt ekstra luksus i hverdagen. Det er heller ikke snakk om like store summer i utgangspunktet, og da tar man ofte litt lettere på det. Dermed er det enkelt å både miste oversikten over hva pengene går til, hvor mye man har nedbetalt eller hvor mye man betaler i renter. Det som kanskje startet som et ønske om mer frihet ender opp med å gi oss mindre frihet istedenfor. Eksperter advarer derfor mot å ta dette skrittet uten å tenke seg om.

5. Forbrukslån kan bli en vane

Når du plutselig har flere midler tilgjengelig enn du er vant til kan det være enkelt å la seg friste. Noen ekstra unødvendige kjøp her og der utvikler seg fort til en mer komfortabel livsstil enn du hadde tidligere. Da blir det også ekstra surt å gå ned igjen i levestandard når lånet er brukt opp. Mange tyr derfor til å ta opp et nytt lån for å kunne opprettholde komforten før det forrige er nedbetalt, og dette blir starten på en negativ spiral.

3 ting å tenke på før du søker om forbrukslån

Forbrukslån er et usikret lån med høy rente og potensiell unødvendig lang nedbetalingstid. Før du søker om et slikt lån er det flere ting du må tenke på. Ved å gjøre det kan du sikre deg det beste lånetilbudet på markedet. Da kan du også unngå å låne mer enn du kan håndtere.

1. Den private økonomien

Uavhengig av hva slags lån du skal søke om, er det viktig med oversikt om din private økonomi fr du søker. Gå gjennom inntekt og utgifter og lag gjerne et budsjett. Med et budsjett får du oversikt over hvor mye du har å rutte med, og hvilket lån du kan håndtere. Dette gjør det mulig å søke om et lån med de vilkårene som gir deg det billigste lånet over tid.

2. Sammenligne flere tilbydere av forbrukslån

Det kan lønne seg å sammenligne flere lånetilbud før du søker om forbrukslån. Før du søker om forbrukslån kan du sjekke en låneportal for å finne oversikt over tilbydere. Her får du oversikt over hvilke banker som tilbyr forbrukslån til hvilke kriterier. Lånetilbydere har ulike kriterier for å innvilge lån uten sikkerhet, spesielt knyttet til inntekt og alder. Ved å sammenligne og undersøke på forhånd får du en oversikt over bankene og hvilke som kan tilby deg lån.

3. Lånesum og hva forbrukslånet skal brukes til

Før du søker om både lån og kreditt må du tenke over hva lånet skal brukes til. Regn også på hvor mye du har behov for. Har du behov for en buffer er ikke forbrukslån anbefalt. Har du derimot behov for lån til oppussing, refinansiering eller ønsker å investere kan forbrukslån være et alternativ. Før du søker må du også vite hvor mye du har behov for å låne. Med et forbrukslån kan du låne inntil 600 000 kroner, uavhengig av hva lånet skal brukes til.

Ansvarlig bruk av forbrukslån

Siden forbrukslån er et fleksibelt lån uten krav til bruk eller sikkerhet er det et lån de aller fleste kan søke om og benytte seg av. Det er derimotikke alltid nødvendig med et slikt lån. Rentene på lån uten sikkerhet er høye, og velger du maksimal nedbetalingstid blir lånet dyrt. Så før du søker må du vite om du har behov for lånet. Se over din økonomiske situasjon og vurder hvor mye du har mulighet til å betale tilbake. Ikke lån mer enn nødvendig, og ikke lån til rent forbruk eller ferieturer.

Refinansiering med betalingsanmerkninger

Inkasso og betalingsanmerkninger er ikke noe å skamme seg over. Mange nordmenn står i samme situasjon. Det viktigste er kun å ta kontroll over situasjonen, og jobbe mot å betale ned gjeld og bli kvitt betalingsanmerkningene. Smålån, minilån, forbrukslån og lån uten sikkerhet, er alle synonymer for problemet som krever samme løsning: refinansiering! Selv med betalingsanmerkninger er dette et tilbud som står åpent i flere banker og finansieringsforetak.

 • Få lavere rente med refinansiering
 • Refinansiering er tilgjengelig selv med betalingsanmerkninger
 • Bruk refinansieringens fordeler for å bli kvitt betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger

Purringer, betalingsanmerkninger og inkasso er resultatet av ubetalte regninger og nedbetalinger fra banken. Dersom disse regningene står ubetalte over lengre tid, vil flere purringer lede til inkassovarsling og betalingsanmerkninger. Dette er merker som vil bevares i opptil 3 år, og kan innskrenke dine muligheter. Ikke bare blir det nærmest umulig å ta opp nye lån, det kan også forhindre deg for å ta opp nye mobilabonnement eller nødvendige tjenester som strøm.

Banker vil alltid gjennomføre en kredittsjekk på nye kunder, som gjør det umulig å gjemme betalingsanmerkninger. Men de er derimot ikke umulig å bli kvitt. Løser du opp saken og betaler ned det du skylder, fjernes de fra registeret etter en saksbehandling. Refinansiering er også et godt alternativ, som gjør regningene lettere å holde kontroll over og å betale de ned. Med andre ord er en situasjon med betalingsanmerkninger aldri håpløs.

 1. Ubetalte regninger fører til betalingsanmerkninger
 2. Betalingsanmerkninger varer i opptil 3 år
 3. Dette innskrenker dine muligheter i banker

Refinansier med sikkerhet

Et nyttig økonomisk hjelpemiddel om du som sitter med gjeld du ønsker å refinansiere, er å bruke eiendeler som sikkerhet. Tar du opp refinansiering i en ny bank, kan dette styrke din posisjon og muliggjøre bedre låneavtaler. På denne måten kan dermed banken forsikre seg om at de ikke risikerer å miste for mye verdier, dersom du ikke er i stand til å gjennomføre avtalte nedbetalinger i tide.

Ta gjerne kontakt direkte med banken din, eller et nytt låneforetak, for å sjekke mulighetene for refinansiering med sikkerhet i ditt hus. Dette nye lånet blir da tatt opp som et nytt boliglån, og dine forbrukslån blir bakt inn i huslånet. På den måten sitter du med et større og stabilt lån, framfor mange små lån fra en rekke ulike banker og finansieringsforetak. Det blir med andre ord en bedre økonomisk løsning for hverdagen.

Disse kan søke om refinansiering

Har du et eller flere forbrukslån og kredittlån, har du nok tidligere bestått flere av de samme kravene som også gjelder for refinansiering. De vanligste kravene er at søker må være over 20 år, ha en fast inntekt, og være bosatt i Norge. Mange tilbud om refinansiering er forbeholdt de som ønsker bedre vilkår på sine lån. Dersom du da har betalingsanmerkninger, må du forvente å få avslag på de mest gunstige tilbudene.

Sammenlign refinansiering

For at du kan finne de beste tilbudene, uansett økonomisk situasjon, er det viktig å sammenligne. Med betalingsanmerkninger kan dette være spesielt viktig, da ikke alle tilbudene står åpent. Tilbudet du har fått i din nåværende bank, kan være et godt utgangspunkt for andre tilbud på markedet. Videre kan du henvende deg til nye banker og finansieringsforetak ved å sammenligne detaljer som nedbetalingstid, generelle vilkår, effektiv, og nominell rente.

 • Ulike refinansieringstilbud er dyrere enn andre
 • Finn de beste rentene ved å sammenligne på nett
 • Et sammenligningstjeneste på nett kan gjøre jobben lettere

Ta eventuelt kontakt med en økonomisk rådgiver. eller en sammenligningstjeneste på nett, for et utvalg av de beste valgalternativene for din situasjon. Disse tjenestene skal være uforpliktende og gratis tilgjengelig. Med flere betalingsanmerkninger, er det uansett lurt å få en profesjonell til å sette opp en bedre nedbetalingsplan for deg. Mange privatpersoner har tidligere takket hjelp fra familie eller profesjonelle, for å ha kvittet dem med betalingsanmerkningene sine.

Konklusjon

Bruk samlelån som hjelpemiddel, når du sliter med mange forbrukslån eller kredittlån. Med betalingsanmerkninger er refinansiering med sikkerhet beste løsning. Ved å slå sammen en rekke forbrukslån, eller å sette det inn i huslånet ditt, kan du få en bedre oversikt fra måned til måned. Dette gir muligheter for bedre renter, nedbetalingstid og generelle vilkår. Sammenlign ulike tilbud på nett for å se hvordan du kan spare penger, og bedre egen økonomisk situasjon.

Les også: https://www.huseierne.no/nyheter/fradrag-for-refinansiering/

Vanlige spørsmål og svar

Kan jeg få forbrukslån med betalingsanmerkninger?

Nei, lån uten sikkerhet med betalingsanmerkning vil være nærmest umulig. Med betalingsanmerkninger kan banken fort oppfatte deg som usikker og useriøs, selv om dette ikke er tilfellet. Løsningen vil være refinansiering av dine tidligere forbrukslån, og skape en ny nedbetalingsplan, før ny søknad.

Hvordan fungerer refinansiering med betalingsanmerkninger?

Dersom du sitter med flere betalingsanmerkninger er det vanskelig å ta opp lån, eller søke om bedre refinansiering. Istedenfor er refinansiering med sikkerhet det beste alternativet. Dette fungerer som et nytt boliglån, som inkluderer dine forbrukslån. Du vil få en større regning i måneden, med bedre vilkår.

Hvor kan jeg finne best refinansiering?

Det lønner seg alltid å søke markedet etter de beste alternativene. Du kan eventuelt først henvende deg direkte til din bank for muligheter, og deretter sammenligne med tilbud andre steder. Eventuelt kan du ta kontakt med et sammenligningsfirma på nett, for et utvalg uforpliktende tilbud.